Chów i hodowla ryb

Ten dział, to nasza „wisienka na torcie”, czyli coś wyjątkowego i niemalże niepowtarzalnego. Dlaczego?
Kilka jakże znaczących faktów:

 

  • Nasze stawy o powierzchni 424 ha znajdują się na obszarze objętym ochroną przyrody – Natura 2000
  • Prowadzimy hodowlę karpia i pstrąga
  • Gospodarstwo Rybackie w Ostrówku zajmuje się sprzedażą narybku i kroczka karpia
  • Stosujemy wyłącznie pasze naturalne – zboża
  • Posiadamy certyfikat „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KARPIA KRÓLEWSKIEGO” przyznany przez Związek Producentów Ryb i Kapitułę Godła „Najlepsze w Polsce”, potwierdzający ekologiczne warunki hodowli karpia
  • Produkcja prowadzona jest w 14 obiektach stawowych o powierzchniach od 7 ha do 48 ha
  • Roczna produkcja to ca. 450 ton