Praca

Kontakt do Działu Kadr i Płac:
Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "AGRIFARM" Spółka z o.o.
Dział Kadr i Płac
Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory
tel. 667984309 lub
kadry@agrifarm.pl
 

Aktualna oferta pracy (01-06-2019):

 

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „AGRIFARM” spółka z o.o. w Śmiłowie ul. Pilska 36

Zaprasza do składania aplikacji kandydatów na stanowisko:

 • ZOOTECHNIK

            na Fermę Trzody Chlewnej w Przytocznej , powiat międzyrzecki, woj. lubuskie

            na Fermę Trzody Chlewnej w Miłostowie, powiat międzychodzki, woj. wielkopolskie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe zootechniczne lub średnie rolnicze bądź weterynaryjne
 • umiejętność efektywnego zarządzania czasem pracy
 • odporność na stres
 • łatwość przyswajania wiedzy
 • dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność
 • umiejętność kreatywnego myślenia
 • zdolności organizacyjne, komunikatywność,
 • motywacja do pracy.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • Zakwaterowanie w przypadku osób spoza rejonu zatrudnienia.

 

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny oraz kserokopie dokumentów należy składać w Dziale Kadr i Płac

PPR AGRIFARM spółka z o.o.

Śmiłowo ul. Pilska 36

64-810 Kaczory  lub

na adres e-mail: celina.los@agrifarm.pl z dopiskiem :

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Agrifarm Sp. Z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych dokumentach przez Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Agrifarm Sp. Z o.o. - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Informacje:  667984302 Dyrektor ds. Produkcji Trzody Chlewnej

                                    

 

 Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Agrifarm Sp. 
Z o.o. z siedzibą Śmiłowo ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory oraz agrifarm@agrifarm.pl. Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych Cezarym Sadowskim pod adresem: iod@rodo.pl.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana  zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert pracy zawierającej życiorys (CV), list motywacyjny oraz kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Dziale Kadr i Płac PPR "AGRIFARM" pod ww. adresem z dopisaną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883."