Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ROBOTY
BUDOWLANE - ROZBIORKOWE.

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „Agrifarm” Spolka z o.o. w smilowie, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory, oglasza konkurs ofert na rozbiorkę następujących budynkow i obiektow budowlanychznajdujących się w następujących zalącznikach: